| Hlavná stránka | English version |

Konzultácie

Národný Trust n.o. od svojho vzniku poskytol desiatkam vlastníkov historických objektov odborné konzultácie a pripravil niekoľko úspeššných projektov, týkajúcich sa obnovy, ochrany a trvalo udržžateľného využžívania najmä stavebných historických objektov a prírodných lokalít. Konzultácie a odbornú pomoc poskytujeme najmä ako súčasť projektov a vyhľadávania finančných zdrojov, určených na obnovu a nové uplatnenie historických lokalít, na stavebné zabezpečenie historických objektov, a tiežž na manažžment a interpretáciu kultúrneho a prírodného dedičstva.

Ak máte záujem o našše služžby, kontaktujte nás telefonicky na čísle 044 5221 131 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy kubikova@nt.sk. Cenu naššich odborných služžieb a prác určuje ich rozsah a náročnosť, ako aj požžiadavky klientov na dosiahnutie konkrétnych cieľov. Prvú konzultáciu v rozsahu max. 2 hodín poskytujeme bezplatne, za ďalššie účtujeme poplatok 10 €€ za kažždú aj začatú hodinu.

 © Národný Trust n.o.