| Hlavná stránka | English version |

Publikácie

Národný Trust n.o. Vám ponúka nasledovné publikácie:

Miesto stretnutia - historický park v Lednických Rovniach / cena 2 Euro+pošovné

Bratislavské ostrovy pokoja - sprievodca po historických parkoch a záhradách Bratislavy / cena Euro+poštovné

Tržby za predaj uvedených publikácií budú slúžiť na podporu plnenia poslania Národného Trustu n.o. V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte na adrese kubikova@nt.sk

 © Národný Trust n.o.